Tässä kurssissa esitetään liiketoimintamahdollisuudet, joita ydinvoimalaitosprojekti tarjoaa rakennus- ja rakennesuunnittelu yrityksille, sekä rakentamisen aikaisille palveluntoimittajille. 

Tämän verkkokurssin avulla voit hahmottaa ydinvoimalaitokseen liittyviä kokonaisuuksia ja etsiä omalle yrityksellesi soveltuvia osa-alueita, joissa on mahdollisuuksia liiketoimintaan. Tässä verkkokurssissa käy myös ilmi toimituskokonaisuuksien mahdollinen asiakasrajapinta sekä osa-alueen vaativuus.

Materiaali pohjautuu Finnmap Consulting Oy:n FinNuclear:lle tekemään selvitykseen.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata 15 minuuttia. Kytke kurssin seuraamista varten kaiutin tai kuulokkeet.

Pyydämme antamaan kurssin jälkeen palautetta (palautelomakkeeseen).

KURSSILLE