Tässä kurssissa tutustutaan ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteeseen, säteily- ja ydinturvallisuuteen, radioaktiivisuuteen ja säteilysuojeluun sekä ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokituksiin.

Aiheen tuntemus auttaa ymmärtämään taustoja joihin ydinvoima-alan erityispiirteet pohjautuvat.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata aikaa noin 15 minuuttia. Suosittelemme kurssin läpikäyntiä yhdellä istunnolla.


KURSSILLE