Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore, öljy ja kaasu, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.


KURSSILLE 

Itsearviointityökalusta on tietoa saatavilla myös osoitteesta: www.finnuclear.fi/esiauditointi