Mitä turvallisuuskulttuuri on, mitä käsite tarkoittaa ydinvoima-alalla? Mistä käsite on peräisin? Mitä erityishaasteita rakentamisvaihe asettaa turvallisuuskulttuurille? Miten alihankkijoiden tulisi ottaa ydinvoima-alan erityisvaatimukset ja turvallisuuskulttuuri huomioon omassa toiminnassaan?


Tämä verkkokurssi vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

KURSSILLE