Kurssikokonaisuuden 1. osassa -Johtamisjärjestelmä ja laadunhallinan ISO-standardeja- käsitellään organisaation johtamisjärjestelmän ja laadunhallinnan piirteitä ydinalan toimituksissa ISO 9000 ja ISO 10000 ‐standardiperheen opastuksien pohjalta. 

Ensimmäisen osan läpikäymiseen tulisi varata 25 minuuttia.

Annathan palautetta kurssin päätyttyä. Palautteenantoon kuluu 5 minuuttia.

Kytke kaiutin tai kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

________________________________________________________________________________

Kurssikokonaisuuden 2. osassa -Johtamisjärjestelmä ja laadunhallinnan YVL-vaatimuksia- käsitellään organisaation johtamisjärjestelmän ja laadunhallinnan piirteitä ydinalan toimituksissa Säteilyturvakeskuksen eli STUKin ydinturvallisuusohjeen eli YVL‐ohjeen A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä pohjalta.

Toisen osan läpikäymiseen tulisi varata 30 minuuttia.

KURSSILLE

________________________________________________________________________________

LISÄTIETOA KURSSEISTA JA SUORITUSSUOSITUKSET