MODUULI 5: SOVELTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ


Moduulin tarkoitus ja kohderyhmä

Tämä moduuli auttaa osallistujaa ymmärtämään ydinvoima-alan alihankintatoimintaan kohdistuvia dokumentaatio- ja tarkastusvaatimuksia. Moduuli tarjoaa osallistujalle esimerkkejä asiakirjoista, joita yritykselle saattaa tulla laadittavaksi ydinvoima-alalla toimiessa. Moduuli on suunnattu erityisesti alalle tähtääville yrityksille.

Moduuli koostuu useammasta eri kurssista, jotka näet esittelyineen alla listattuna.

Tässä kurssissa esitetään millaisia asiakirjoja yritykselle saattaa tulla laadittavaksi ydinvoima-alalla toimiessaan. Kurssissa esitetään esimerkkejä joidenkin asiakirjojen sisällöstä. Lisäksi kurssissa esitetään esimerkin avulla, mikä vaikutus turvallisuusluokalla on dokumentaatioon.

Kurssin suorittamiseen tulee varata 15 minuuttia.

Kytke kuulokkeet tai kaiutin ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Tässä koulutuksessa osallistuja perehtyy mekaanisen komponentin toimitusprosessin käytäntöihin ja lupaprosessiin, tilauksesta käyttöönottoon. Valmennus auttaa ymmärtämään ydinvoima-alan alihankintatoimintaan kohdistuvia dokumentaatio- ja tarkastusvaatimuksia. Valmennuksen tavoite on tukea ymmärrystä mm dokumentaation laajuudesta sekä eri vaiheiden kestosta, jotta nämä osataan huomioida tarjoustoiminnassa.

Kurssin läpikäymiseen tulisi varata 15 minuuttia.

Kytke kuulokkeet tai kaiutin ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Tähän osioon on koottu materiaalia, jossa pääset tutustumaan ydinvoima-alalla toimivien alihankkijoiden kokemuksiin.