MODUULI 4: TOIMITTAJAKSI HAKEUTUMINEN


Moduulin tarkoitus ja kohderyhmä

Toimittajaksi hakeutuminen -moduulin tarkoitus on tarjota ohjeita ja eväitä toimittajaksi rekisteröitymiseen, pätevöitymiseen, tarjoustoimintaan ja sopimuksien laadintaan ydinvoima-alalla sekä lisätä käsitystä seikoista, jotka tekevät toimittajasta kilpailukykyisen alan markkinoilla. Moduuli on suunnattu erityisesti alalle tähtääville yrityksille.

Moduuli koostuu useammasta eri kurssista, jotka näet esittelyineen alla listattuna.

Kurssin myötä osallistuja saa käsityksen miten eri toimijoiden alihankintaketjuun on mahdollista päästä. Kurssissa esitetään esimerkki Hanhikivi 1 projektissa toimivan tahon alihankintaportaalista ja mitä siihen ilmoittautumisessa tulisi huomioida.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata 5 minuuttia.

Kytke kuulokkeet tai kaiutin ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Tässä kurssissa esitetään mitä lähtökohtaisesti vaaditaan yritykseltä, jotta tästä tulee hyväksytty toimittaja ydinvoima-alalle. Kurssissa esitetään esimerkki tyypillisestä prosessista ydinvoima-alan pätevöityneeksi toimittajaksi. 

Kurssin suorittamiseen tulisi varata 10 minuuttia.

Kytke kaiutin ja kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Tässä kurssissa käydään läpi asioita joihin toimittajien tulisi kiinnittää huomiota tarjouksia ja sopimuksia tehdessään. Tämän kurssin myötä osallistuja oppii tuntemaan ydinvoima-alan säännösviidakkoa ja saa käsityksen miten ne tulisi ottaa huomioon sopimuksissa. Osallistuja saa käsityksen mitä käytännön vaikutuksia ydinvoimahanke tarkoittaa tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata 15 minuuttia.

Kytke kuulokkeet tai kauitin ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Tässä kurssissa käydään läpi asioita, jotka tekevät yrityksestä kilpailukykyisen ydinvoima-alan markkinoilla. Kurssissa esitetään erilaisia yritysten yhteistoimintamuotoja ja esimerkkejä potentiaalisista konsortiomalleista suomalaisten yritysten keskuudessa. 

Kurssin suorittamiseen tulisi varata aikaa 10 minuuttia.

Kytke kaiutin tai kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE