MODUULI 3: ASIAKKAAN TUNNISTAMINEN JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 


Moduulin tarkoitus ja kohderyhmä

Moduulin myötä osallistuja tuntee ydinvoimalaitoksen hankintamallit ja tunnistaa eri mallien mahdollisuudet ja riskit toimittajille. Moduulin suoritettuaan osallistuja saa kokonaiskuvan liiketoimintamahdollisuuksista, joita ydinvoimalaitos tarjoaa toimittajalle laitoksen elinkaaren eri vaiheissa.

Moduuli koostuu useammasta eri kurssista, jotka näet esittelyineen alla listattuna.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle yleisesti kuva ydinvoimalaitoksen elinkaaren eri vaiheissa tarvittavista töistä. Koulutuksen suorittaminen antaa osallistujalle suuntaa tunnistaa oman organisaation tuotteen tai palvelun mahdollinen tarve voimalaitoksen elinkaaren aikana. 

Koulutuksen suorittamiseen tulee varata aikaa 15 minuuttia. 

Kurssin osioihin voi tutustua vapaassa järjestyksessä oman kiinnostuksen mukaan.

Kytke kaiutin tai kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.


Parantaaksemme tarjotun koulutuksen jatkokehitystä, toivomme sinulta myös lyhyttä palautetta kurssin suoritettuasi (palautelomakkeeseen). Palautteenanto vie vain pari minuuttia.

KURSSILLE

Tässä kurssissa esitetään liiketoimintamahdollisuudet, joita ydinvoimalaitosprojekti tarjoaa rakennus- ja rakennesuunnittelu yrityksille, sekä rakentamisen aikaisille palveluntoimittajille. 

Tämän verkkokurssin avulla voit hahmottaa ydinvoimalaitokseen liittyviä kokonaisuuksia ja etsiä omalle yrityksellesi soveltuvia osa-alueita, joissa on mahdollisuuksia liiketoimintaan. Tässä verkkokurssissa käy myös ilmi toimituskokonaisuuksien mahdollinen asiakasrajapinta sekä osa-alueen vaativuus.

Materiaali pohjautuu Finnmap Consulting Oy:n FinNuclear:lle tekemään selvitykseen.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata 15 minuuttia. Kytke kurssin seuraamista varten kaiutin tai kuulokkeet.

Pyydämme antamaan kurssin jälkeen palautetta (palautelomakkeeseen).

KURSSILLE