MODUULI 1: YDINVOIMA-ALAN PERUSTIETOA ALIHANKKIJOILLE

Moduulin tarkoitus on antaa kokonaiskuva ydinvoimalaitosten tilanteesta maailmanlaajuisesti, ydinvoima-alan toimijoista, laitosten toiminnasta, laitosten ja niiden käyttämän polttoaineen elinkaaresta ja turvallisuusluokituksista. Moduulin tarkoitus on myös tarjota taustatietoa asioista joihin ydinvoima-alan erityispiirteet pohjautuvat.

Moduulin kurssit ovat listattuna alla.

Tässä kurssissa käydään läpi ydinvoiman tunnuslukuja, ydinvoima-alan keskeisimmät kansalliset ja kansainväliset toimijat ja Suomen toiminnassa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat ydinvoimalaitokset. 


Kurssin suorittamiseen tulisi varata aikaa noin 15 minuuttia. Suosittelemme kurssin läpikäyntiä yhdellä istunnolla.

Lisätietoa osioon on koottu lähteitä, joista on mahdollista lukea aiheesta lisää.

KURSSILLE

Tässä kurssissa tutustutaan ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteeseen, säteily- ja ydinturvallisuuteen, radioaktiivisuuteen ja säteilysuojeluun sekä ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokituksiin.

Aiheen tuntemus auttaa ymmärtämään taustoja joihin ydinvoima-alan erityispiirteet pohjautuvat.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata aikaa noin 15 minuuttia. Suosittelemme kurssin läpikäyntiä yhdellä istunnolla.


KURSSILLE

Tässä kurssissa käydään läpi ydinvoimalaitoksen rakennukset ja niiden sisältämiä järjestelmiä ja turvallisuusjärjestelmiä sekä laitoksen komponentteja. Osallistujalle tulee tämän kurssin myötä ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokitukset konkreettisemmin tutuksi. Kurssissa tarkastellaan pääasiassa maailman yleisimpiä ydinvoimalaitostyyppejä, kevytvesireaktorilaitoksia. Suomessa toiminnassa, rakenteilla ja suunnitteilla olevat ydinvoimalaitokset ovat kevytvesireaktorilaitoksia.

Kurssin läpikäymiseen tulisi varata aikaa 15-30 minuuttia riippuen siitä kuinka tarkasti tutustuu ydinvoimalaitoksen rakennuksiin.

KURSSILLE

Tiesitkö, että ydinvoimalaitoksen käytettyä polttoainetta säilytetään useita vuosikymmeniä välivaraston altaissa ennen kuin se loppusijoitetaan? Opit tämän kurssin myötä käytetyn polttoaineen ja muun ydinvoimalaitoksella syntyvän jätteen käsittelystä, sekä ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistosta.

Kurssin suorittamiseen tulisi varata noin 15 minuuttia.

Kytke kuulokkeet tai kaiutin ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE